FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering

Hos Jens-Peter Madsen ApS arbejder vi hen mod, at bæredygtighed på lige vilkår med teknik og økonomi tænkes ind i et projekt allerede fra starten af byggesagen.Inden for de seneste år er bæredyghed og energioptimering blevet en naturlig del af projekteringsprocessen.

Især er planlægningsfasen vigtig, hvor bygherrens ønsker og muligheder bliver gennemgået, og hvor tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af mulige tiltag bliver analyseret.

I forbindelse med den energipolitiske aftale af 21. februar 2008, er det pålagt byggeriet at reducere energiforbruget i nybyggeri i forhold til BR08 med 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020.

Lavenergiklasse 2015
Energiklassen forventes indført som et obligatorisk krav for nybyggeri i 2015. Stramningen betyder blandt andet en skærpelse af kravet til bygningens varmetab gennem klimaskærmen, kravet til bygningens tæthed og nyt krav til eftervisning af bygningens termiske indeklima.

Bygningsklasse 2020
Energiklassen forventes indført som et obligatorisk krav for offentligt nybyggeri ved udgangen af 2018 og for andre nybyggerier ved udgangen af 2020. Stramningen betyder blandt andet en skærpelse i forhold til energirammen i BR10 af kravet til varmegenvinding for ventilationsanlæg, kravet til elforbrug for ventilationsanlæg og nyt krav til ikke at må benytte luftvarme som eneste opvarmningskilde.

I forhold til lavenergiklasse 2015 betyder stramningen en yderligere skærpelse af kravet til bygningens varmetab gennem klimaskærmen og kravet til bygningens tæthed.

Rådgivning i forbindelse med lavenergibygninger, bæredygtighed og energioptimering
Jens-Peter Madsen ApS har bistået forskellige bygherre med nødvendig viden og sparring til opførelse af bygninger i energiklasse 2015 og bygningsklasse 2020, hvor vi har erfaring med at vurdere hvilke tiltag, der er de mest optimale at investere i.

Som nævnt er kravene til varmetab gennem klimaskærm og det termiske indeklima blevet skærpet, og vi har stor erfaring med udarbejdelse af energiberegninger og indeklimasimuleringer. I den sammenhæng har vi bistået forskellige bygherre i planlægningsfasen med analyse af tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af mulige tiltag, der kan sikre et energioptimalt byggeri med tilfredsstillende indeklima.
Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Energirenovering Egedal (Egedal Kommune)
Herstedlund Fælleshus (Albertslund)
Stenløse Syd (Stenløse)
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44