FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Energi - og varmetabsramme

Ved nybyggeri er der krav om udarbejdelse af en energirammeberegning, og Jens-Peter Madsen ApS lægger vægt på en dialog omkring, hvordan energirammen mest hensigtsmæssigt kan opfyldes.Energirammeberegning
I forbindelse med nybyggeri er der krav om, at ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde en energirammeberegning, der dokumenterer, at bygningens årlige energiforbrug opfylder energirammen iht. Bygningsreglementet. Bygningsreglementet stiller krav til energirammeberegningen via krav til bygningens varmetab samt krav til de tekniske installationer, der benyttes til opvarmning, ventilation mv. af bygningen.

I BR10 er energirammen for nybyggeri skærpet med 25 % i forhold til BR08. Stramningen betyder blandt andet en skærpelse af kravet til bygningens varmetab, kravet til varmgenvinding for ventilationsanlæg og kravet til elforbrug for ventilationsanlæg.

Varmetabsramme
I forbindelse med ændret anvendelse, tilbygning og renovering er der krav om, at bygningen opfylder varmetabsrammen iht. Bygningsreglementet. Bygningsreglementet stiller krav til varmetabsrammen via bygningens varmetab.

Planlægningsfasen er vigtig
Ved udarbejdelse af energiramme- eller varmtabsrammeberegning er planlægningsfasen vigtig, hvor bygherrens ønsker og muligheder bliver gennemgået, og hvor tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af mulige tiltag bliver analyseret.
Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Ingen er fundet.
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44