FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Energimærkning

Udarbejdelse af et energimærke er lovpligtigt ved blandt andet køb og salg af ejendomme. Jens-Peter Madsen ApS er certificeret til at udføre energimærker for såvel bolig- og erhvervsbyggeri.Øget fokus på energioptimering
Der har i længere tid været fokus på energioptimering af bygningers tilstand. På statsligt plan har det medført vedtagelsen af 'Lov om fremmelse af energibesparelse i bygninger' (lov nr. 636 af 19. juni 2012) omhandlende energimærkning af ejendomme samt skærpede krav i bygningsreglementet til energiforbrug i bygninger. Ligeledes er offentlige institutioner underlagt en bekendtgørelse, der stiller krav til bygningers energiforbrug i forhold til alderen af bygningen, før en eventuel lejeaftale må tiltrædes.

Et energimærke er lovpligtigt
Det er lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke for alle bygninger, hvor der benyttes energi til opvarmning. Energimærket benyttes ved salg af nye og eksisterende bygninger og lejligheder samt ved leje og overdragelse af andel.

Et energimærke er gyldigt i 7-10 år fra indberetningsdatoen.

Energimærket indeholder også energibesparende forslag
Energimærkningen giver et overblik over bygningens energiforbrug til opvarmning, ventilation og elforbrug ved nromal drift af bygningen. Energimærket indeholder endvidere en oversigt med energibesparende forslag og råd til hvorledes bygningens energiforbrug kan optimeres.

Jens-Peter Madsen ApS har gennem mange år bistået erhvervskunder og boligforeninger med udarbejdelse af energimærker samt rådgivning i forbindelse med drift og vedligeholdelse af installationer, energioptimering, grønne tiltag og indeklima.

Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Hørkær (Herlev)
Borupvang (Ballerup)
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44