FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger

I forbindelse med køb og salg af ejendomme eller tiltrædelse af domicillejemål udarbejdes ofte en due diligence for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for en efterfølgende handel/lejeaftale.Jens-Peter Madsen ApS Rådgivende Ingeniører har mange års erfaring med udarbejdelse af teknisk due diligence og tilstandsvurderinger for bolig- og erhvervsejendomme. Arbejdet udføres typisk som regningsarbejde, men kan også efter nærmere aftale udføres i fast pris.

Opgaverne løses i princippet i fire faser:

Fase 1: Arkivstudie
Gennemgang af udleveret materiale, gennemgang af myndighedsarkiver i nødvendigt omfang, en hurtig gennemgang af bygning, udarbejdelse af opsamlingsliste. Udarbejdelse af teknisk due diligence tilpasses den aktuelle opgave med udgangspunkt i at fremskaffe relevante oplysninger til kunden.

Fase 2: Gennemgang
Grundig gennemgang på stedet inkl. billedregistrering, interview af bruger hvis muligt. I forbindelse med gennemgangen vurderes bygningens og installationernes tilstand, ligeledes vurderes optimeringsmuligheder for samme. Ofte resulterer gennemgangen også i udarbejdelse af en generel mangelliste.

Fase 3: Rapportering
Udarbejdelse af teknisk due diligence, inkl. nødvendigt bilagsmateriale og billedregistrering til denne. Eventuel udarbejdelse af vurdering/beregning af bygningens belastning af miljøet samt eventuel vurdering/beregning af indeklimaet.

Fase 4: Budget og D&V
Udarbejdelse af oversigtsskemae der giver estimater på økonomi, der bør afsættes til brug for drift og vedligehold for forskellige bygningsdele/installationer. Ligeledes estimeres en saldo for indestående henlæggelser for bygningsdele/installationer gældende for ejendomme, hvor disse er nyopførte. Kommentering af eventuelle driftsbudgetter for ejendommen.

1- og 5-års gennemgange
Vi udfører også 1- og 5-års gennemgange af ejendomme samt tilstandsvurderinger af ejendomme eller udvalgte bygningsdele, typisk í forbindelse med planlægning af større renoveringsarbejder.
Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
KMD Aalborg
KMD Odense
KMD Ballerup
Hovedvejen 197 (Glostrup)
Travbanen (Charlottenlund og Skovbo)
Gyngemose Parkvej (Gladsaxe)
Amerika Plads (København)
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44