FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


El-installationer

Et gennemtænkt design af el-installationer skaber sikkerhed og optimale arbejdsbetingelser for de personer, der arbejder og opholder sig i en bygning.Jens-Peter Madsen ApS har gennem mange forskellige opgaver rådgivet om el-installationer i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering. Løsningerne tilpasses den aktuelle bygningsudformning og anvendelse. Fælles for løsningerne er, at de udarbejdes under hensyntagen til et optimeret energiforbrug. Hvor det er muligt, udarbejdes opgaven ofte i tæt samarbejde med den udførende elinstallatør for at sikre en optimal udførelsesproces til gavn for kunden.

Vore faglige medarbejdere har alle en håndværksmæssig baggrund og en videregående uddannelse med et mangeårigt virke indenfor rådgivning. Medarbejderne deltager løbende i kurser for opdatering af den faglige viden og i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Vi yder rådgivning om el-installationer inden for de fleste forekomne arbejdsområder, der blandt andet omfatter:

Rådgivningen ydes i alle projektfaser, eller ved mere specifikke opgaver som eksempelvis bygherrerådgivning i forbindelse med tilsyn eller udarbejdelse af Teknisk Due diligence. Endvidere udføres teknisk projektledelse for udførende virksomheder og for bygherrer.
Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Allerød Bibliotek og Aktivitetshus (Allerød)
Hotel d'Angleterre (København)
Frederiksberg Hallerne (Frederiksberg)
Skovvænget (Ballerup)
Islands Brygge Syd (København)
Ringstedet (Ringsted)
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44