FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Indeklimasimulering

Jens-Peter Madsen ApS har mange års erfaring med beregninger af indeklima samt behandling af data i denne forbindelse. Endvidere har firmaet praktisk erfaring med optimering og kontrol af indeklima, herunder samspil mellem teoretiske beregninger og det faktiske indeklima.For at bygninger kan leve op til strengere energikrav, er det blandt andet nødvendigt, at bygningernes klimaskærm udføres tættere end tidligere. Dette stiller større krav til hovedsageligt ventilationen af bygninger for at kunne opretholde et tilfredsstillende indeklima.

For kontorer, skoler og institutioner vil en af de store udfordringer i forhold til indeklimaet være at få fjernet overskudsvarme fra lokaler, således at rumtemperaturen og CO2-niveauet holdes på et acceptabelt niveau.

For nye bygninger i lavenergiklasse 2015 og 2020 er der i BR10 stillet krav om, at det termiske indeklima skal dokumenteres. Det termiske indeklima er inde- og overfladetemperaturer i de enkelte lokaler sammenholdt med personernes aktivitet og beklædning.

Indeklimaberegning
En indeklimaberegning kan benyttes til at eftervise specifikke krav til blandt andet rumtemperatur fra myndighed og bygherre. Til en indeklimasimulering benyttes BSim, der er et edb-program, hvor det er muligt at lave dynamiske simuleringer af indeklimaet.

For nye bygninger kan indeklimaberegninger benyttes i projekteringsfasen til:

For eksisterende bygninger kan indeklimaberegninger benyttes til:

Rådgivning i forbindelse med indeklima og ventilation
Jens-Peter Madsen ApS har gennem mange år bistået erhvervskunder, offentlige institutioner og privatkunder med udarbjedelse af indeklimaberegninger samt rådgivning i forbindelse med drift og vedligeholdelse af installationer, energioptimering, grønne tiltag og indeklima.

Firmaet udfører indeklimaberegninger for både store kontorbyggerier og for fabriks- og lagerhaller, hvor der er specifikke krav til rumtemperaturer.
Kontaktperson
Frank Villads Jensen
partner
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Ingen er fundet.
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44