FORSIDE ARBEJDSOMRÅDER REFERENCER OM FIRMAET JOB KONTAKTOVERSIGT


ARBEJDSOMRÅDER


Bærende konstruktioner
Anerkendte statikere
VVS-installationer
El-installationer
Bygherrerådgivning
Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger
Energimærkning
Energi - og varmetabsramme
Lavenergibyggeri, bæredygtighed og energioptimering
Indeklimasimulering
BedreBolig-rådgivning


Bærende konstruktioner

Jens-Peter Madsen ApS besidder høj faglig kompetence inden for bærende konstruktioner.For at kunne yde den bedste rådgivning i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner, forsøger vi tidlig i processen - i samarbejde med arkitekten - at fastlægge principperne for de bærende konstruktioner, således at den bedste løsning findes med hensyn til arkitektur, økonomi og bygbarhed.

Jens-Peter Madsen ApS råder over to af de i alt ca. 100 anerkendte statikere, der er i Danmark. Det sikrer vores kunder et højt fagligt niveau i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner. Se også "Anerkendte statikere" for yderligere information herom.

Endvidere virker Jørgen Clausen som skønsmand for voldgiftsretten og som medlem af Dansk Standards normudvalg S-1990 for Last og Sikkerhed, eurocode 0 og 1, DS/EN 1990 + DS/EN 1991.
Kontaktperson
Conny Riisberg
direktør, anerkendt statiker
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Jørgen Clausen
partner, anerkendt statiker
E-mail:
Telefon: 47 17 02 44

Udvalgte referencer
Nærumvænge Torv (Nærum)
Allerød Bibliotek og Aktivitetshus (Allerød)
Kildevældsskolen (København)
Nyropsgade (København)
Kagshusene (Tingbjerg)
Frederiksberg Hallerne (Frederiksberg)
Skadestuen.nu (Frederiksberg)
Islands Brygge Syd (København)
Sct. Thomas Menighedsbørnehave (Frederiksberg)
Ringstedet (Ringsted)
Jens-Peter Madsen ApSRådgivende IngeniørerEgedal Centret 953660 StenløseTelefon 47 17 02 44